Program 2019

Joaquín Grilo: Grilo / představení
Cyklus: flamenco, flamenco
Divadlu U Hasičů
Alfonso Losa: Dědictví / představení
Cyklus: flamenco, flamenco
Klub Limonádový Joe
DJ Ekirne / flamenková diskotéka
Cyklus: flamenco pro všechny
Klub Limonádový Joe
Beseda o flamenku a Gadesovi / přednáška pro veřejnost
Cyklus: flamenco pro všechny
Studio ITAKA
Flamenkový bazar / flamenková móda a doplňky nejenom z 2. ruky
Cyklus: flamenco pro všechny
studio ITAKA
Antonio Gades – dokument / film
Cyklus: flamenco pro všechny
Studio ITAKA 
Irene Álvarez & Virginia Delgado: Dreaming Carmen / představení
Cyklus: flamenco, flamenco
Městská knihovna, velký sál 
Flamenková akademie / flamenková teorie i praxe
Cyklus: flamenco pro všechny
studio ITAKA
Pedro El Granaíno / koncert
Cyklus: flamenco, flamenco
České muzeum hudby
Flamenco ve fotografiích / výstava
Cyklus: film, fotografie a flamenco
OC Nový Smíchov