Contactos

FIESTA FLAMENCA
Agencia artística

Directora del festival:
MgA. Karol Martincová
Tfno./Whatsapp::   +420 603 29 55 11
E-mail:  karol@fiestaflamenca.cz

Producción:
Mgr. Petra Dokládalová
Tfno./Whatsapp:: +420 608 711 497
E-mail.: petra.dokladal@gmail.com

Producción:
Mgr. Lucie Bevelaqua
Tfno./Whatsapp (CZ): +420 777 039 069

Tfno./Whatsapp (ES): +34 659 96 25 34
E-mail: lucie.bevelaqua@gmail.com

Prensa:
Smart Comunications
Silvie Marková
Tfno:   +420 604 74 86 99
E-mail: markova@s-m-art.com

Datos de facturación:
Fiesta flamenca pobočný spolek
Pod Holečkovými sady 383/1
39001 Tábor
La Repúplica Checa

Núm.ID: 02819261
Registración: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6391